DYSGU CYMRAEG – FERSIWN CYMRAEG

Cefndir

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gyfrifol am bob agwedd o’r sector Dysgu Cymraeg – o’r cwricwlwm ac adnoddau ar gyfer tiwtoriaid i ymchwil, marchnata, cyfathrebu ac e-ddysgu.

Nod y Ganolfan yw denu dysgwyr newydd at yr iaith a chynyddu’r niferoedd sy’n siarad ac yn mwynhau’r Gymraeg.

Her

Gofynnodd y GDCG iddyn ni helpu nhw i ddylunio a chreu pecyn adnoddau iaith atyniadol, er mwyn cael eu ddefnyddio gan eu rhwydwaith o athrawon ar draws Cymru sydd yn darparu gwersi drostyn nhw. Y nod oedd i greu adnoddau gweledol a chyffroes ar gyfer dysgwyr Cymraeg.

Canlyniad

Mae’r prosiect wedi gweld datblygiad a dosbarthiad 650 o becynnau addysgiadol i tiwtoriaid gwlad-eang.  Mae’r pecyn yn cynnig casgliad o adnoddau rhyngweithiol i’w ddefnyddio mewn dosbarthiadau, ac mae ffocws gweledol cryf i bob teclyn gwahanol. Mae’r adnoddau yn cynnwys cerdiau chwarae, gemau bwrdd, disgrifiadau cerdyn bost, cerdiau gramadeg, ac maent wedi’u creu ynghyd â pump lefel dysgu Cymraeg y GDCG.

DYSGU CYMRAEG – FERSIWN CYMRAEG

Cefndir

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gyfrifol am bob agwedd o’r sector Dysgu Cymraeg – o’r cwricwlwm ac adnoddau ar gyfer tiwtoriaid i ymchwil, marchnata, cyfathrebu ac e-ddysgu.

Nod y Ganolfan yw denu dysgwyr newydd at yr iaith a chynyddu’r niferoedd sy’n siarad ac yn mwynhau’r Gymraeg.

Her

Gofynnodd y GDCG iddyn ni helpu nhw i ddylunio a chreu pecyn adnoddau iaith atyniadol, er mwyn cael eu ddefnyddio gan eu rhwydwaith o athrawon ar draws Cymru sydd yn darparu gwersi drostyn nhw. Y nod oedd i greu adnoddau gweledol a chyffroes ar gyfer dysgwyr Cymraeg.

Canlyniad

Mae’r prosiect wedi gweld datblygiad a dosbarthiad 650 o becynnau addysgiadol i tiwtoriaid gwlad-eang.  Mae’r pecyn yn cynnig casgliad o adnoddau rhyngweithiol i’w ddefnyddio mewn dosbarthiadau, ac mae ffocws gweledol cryf i bob teclyn gwahanol. Mae’r adnoddau yn cynnwys cerdiau chwarae, gemau bwrdd, disgrifiadau cerdyn bost, cerdiau gramadeg, ac maent wedi’u creu ynghyd â pump lefel dysgu Cymraeg y GDCG.