Dathlu Dydd Gwyl Dewi 2017

This article is written in Welsh. (We know, it’s great!)**

Mae hi’n Ddydd Gwyl Dewi.

Yn gyfle i ddathlu popeth sy’n wych am Gymru ac am y Cymry; ein diwylliant, ein Gwlad, ac ein cymreictod.

Rydym ni felly wedi penderfynu bod heddiw yn ddiwrnod da i ddathlu’r ffaith ein bod ni yma yn Stills yn medru cynnig ein gwasnaethau marchnata drwy gyfrwng y Gymraeg.  O ddylunio i frandio rydym ni yma i helpu eich cwmni chi i dyfu ac i ffyni, ac yn falch ein bod ni’n gallu cynnig fath wasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg

Rydym ni’n abrenigwyr brandio, dylunio, strategaeth, chyfathrebu, ag ymchwil, ac wedi bod yn creu, tyfu a bywiogi brandiau lleol a rhyngwladol am dros 30 o flynyddoedd. Rydym ni’n credu’n gryf mewn uno  strategaeth â chreadigrwydd  er mwyn fod popeth yr ydym ni’n creu ac yn gwneud yn graff, yn ystyrlon ac wedi eu gyrru gan ganlyniadiau.

Cadair Cymraeg #pethaubychain

Rydym ni’n gweithio â llu o gwmnïoedd o feinitau amrywiol ac yn mwynhau gweld y gwahaniaeth mae ein gwaith yn gwneud.  Os ydych chi am fwy o wybodaeth am ein gwasanaethau neu am gael sgwrs i weld sut allwn ni weithio gyda’n gilydd pediwich ag oedi â ffonio neu e- bostio, neu os ydych chi’n lleol piciwch fewn am baned, pam lai? #PethauBychain

**This article is written in Welsh in order to celebrate St Davids Day, as well as to celebrate the fact that we are able to offer a number of our services through the medium of Welsh.

ABOUT THE AUTHOR

Stills authored posts are a group output, expressing the vibe or feelings of the office on a particular subject.

Read more from